Produkty organiczne › HZPC

Produkty organiczne

Obserwujemy stały popyt na wysokiej jakości organiczne produkty i sadzeniaki. Nasza globalna sieć stanowi solidną podstawę do produkcji i sprzedaży organicznych ziemniaków.

Organiczne sadzeniaki ziemniaka

Wysoka jakość sadzeniaków to ważny punkt wyjścia do uzyskania zdrowych plonów. Dlatego organiczne sadzeniaki HZPC są hodowane przez doświadczonych plantatorów, a wszystkie ziemniaki są kontrolowane i atestowane przez NAK i SKAL. Za swoich klientów uważamy zarówno plantatorów, jak i krajowe oraz międzynarodowe firmy handlowe.

Skupiamy się głównie na handlu krajowym i międzynarodowym oraz imporcie organicznych ziemniaków, na przykład z Izraela czy Europy Południowej.