Ograniczenie odpowiedzialności › HZPC

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje przedstawione w witrynie internetowej HZPC zostały przygotowane z możliwie największą starannością. HZPC nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne następstwa, w tym szkody czy utratę zysków, związane z wykorzystaniem informacji dostępnych w witrynach HZPC, z obdażonym zaufaniem lub z działaniami podejmowanymi na ich podstawie. HZPC dokłada wszelkich starań, aby witryna była stale dostępna, jednak nie ponosi odpowiedzialności za następstwa (tymczasowego) braku dostępności witryny. Prawa własności intelektualnej do tej witryny internetowej należą do HZPC. Wykorzystywanie informacji dostępnych w witrynie, w jakiejkolwiek formie, bez zgody HZPC jest zabronione.