Ochrona prywatności › HZPC

Ochrona prywatności

Ta strona była aktualizowana ostatnio dnia 29.05.2018 r.

Zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), administratorem danych osobowych naszych klientów i partnerów jest HZPC Holding B.V. (dalej: HZPC).

Dla HZPC istotna jest ochrona prywatności naszych klientów i partnerów, dlatego podejmujemy działania mające na celu przetwarzanie informacji w sposób poufny
i bezpieczny. Czujemy się odpowiedzialni za ochronę prywatności użytkowników naszej strony. Na tej stronie poinformujemy, jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy
i w jaki sposób poprawiamy przy ich pomocy komfort korzystania z naszej strony.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do usług HZPC (lista przedsiębiorstw wchodzących w skład HZPC znajduje się w naszym najnowszym sprawozdaniu rocznym). Należy pamiętać, że spółka HZPC nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron i źródeł innych niż jej własna strona internetowa. Korzystanie z naszej strony internetowej jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

Spółka HZPC szanuje prywatność wszystkich użytkowników jej strony internetowej i dokłada starań, by udzielane przez nich informacje osobiste były przetwarzane w sposób poufny. Podejmujemy stosowne działania w celu przeciwdziałania nadużyciom, utracie, niepożądanemu ujawnieniu, zmianom oraz nieuprawnionemu dostępowi do danych. Jeżeli użytkownik jest zdania, że jego dane nie są właściwie zabezpieczone lub istnieją oznaki nadużycia, powinien skontaktować się z nami pod adresem info@hzpc.com.

Przetwarzanie danych

HZPC gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Zdarza się, że zachowujemy wiadomości e-mail i inne wiadomości wysyłane do nas przez użytkowników. Niekiedy użytkownik proszony jest o przekazanie danych osobowych istotnych w danej sytuacji. Umożliwia to przetwarzanie pytań
i udzielanie odpowiedzi na wnioski użytkowników. Dane zapisywane są na zabezpieczonych serwerach HZPC lub podmiotu trzeciego. Nie łączymy tych danych z innymi danymi osobowymi, którymi dysponujemy.

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego zapisujemy przekazane przez użytkowanika dane (adres mailowy, ew. imię, nazwisko
i numer telefonu), aby odpowiedzieć na jego pytania. Związane z tym dane usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli prawo przewiduje obowiązki związane z przechowywaniem danych.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1  lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
 

Prawa przysługujące Użytkownikowi

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez HZPC danych osobowych oraz – jeżeli są spełnione odpowiednie warunki prawne – prawo do korygowania, usuwania danych oraz do ograniczania ich przetwarzania. Ponadto użytkownikowi przyszługuje prawo do otrzymania udostępnionych przez użytkowanika danych osobowych w ustrykturyzowanym i powszechnym formacie, w którym mogą one być odczytywane maszynowo. Powyższe obejmuje prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych osobowych. Jeżeli jest to technicznie możliwe, użytkownik może także wymagać, aby HZPC przekazał dane osobowe bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej.

Dodatkowo mogą Państwo wnieść do organu nadzorczego skargę w sprawie przetwarzania przez HZPC swoich danych osobowych.
 

Gromadzenie danych osobowych przez stronę internetową

W przypadku korzystania ze strony w celach czysto informacyjnych, a więc jeśli użytkownik nie rejestruje się lub jeśli w inny sposób przekazuje informacje, to gromadzimy tylko te dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer. Jeśli użytkownik chce obejrzeć naszą stronę internetową, wówczas gromadzimy następujące dane, które są dla nas niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby wyświetlić użytkownikowi stronę i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

 • adres IP,
 • data i godzina zapytania,
 • różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniewersalnego (GMT),
 • treść żądania/kod odpowiedzi HTTP,
 • przesłana ilość danych,
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
 • przeglądarka internetowa,
 • system operacyjny,
 • język i werska oprogramowania przeglądarki.

Podstawę prawną gromadzenia danych osobowych przez stronę internetową stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
 

Pliki cookie

Gromadzimy dane poprzez umieszczanie plików cookie. Cookie to niewielki plik, który może zostać zapisany na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika, wyposażonym w przeglądarkę internetową, wskutek odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookie można podzielić na następujące rodzaje:

 • Funkcjonalne pliki cookie
 • Analityczne pliki cookie
 • Marketingowe pliki cookie

Ponieważ podchodzimy poważnie do kwestii prywatności naszych użytkowników, w jak najmniejszym stopniu korzystamy z plików cookie. Poniżej objaśniamy, jakie rodzaje tych plików i dlaczego są umieszczane na naszej stronie. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z plików cookie, wyłączając w przeglądarce internetowej funkcję ich zapisywania. Ponadto za pośrednictwem ustawień przeglądarki możliwe jest usunięcie wszystkich wcześniej zapisanych informacji.

Funkcjonalne pliki cookie mają na celu sprawdzenie, czy użytkownik ma prawo dostępu do chronionej części strony. Pliki te zapisywane są wyłącznie podczas wizyt z logowaniem. Bez tych plików nie możemy oferować użytkownikowi chronionej części strony.

Analityczne pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Zapisywane dane są anonimowe i ich jedynym celem jest udoskonalanie strony internetowej. Ponieważ dane gromadzone są anonimowo, nie mamy obowiązku przedstawiania użytkownikowi wyboru (pasek o plikach cookie) z prośbą o zgodę na gromadzenie danych.

Marketingowe pliki cookie wykorzystywane są często w sklepach internetowych np. w celu wyświetlania reklam produktów obejrzanych przez użytkownika. Nasza strona nie korzysta z tego typu plików.
 

Cele

HZPC nie gromadzi i nie przetwarza informacji do celów innych niż wyszczególnione w niniejszej polityce prywatności, chyba że uzyska uprzednią zgodę użytkownika.
 

Osoby trzecie

HZPC nie sprzedaje danych osobom trzecim i przekazuje je wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne do wykonania zawartej umowy lub do wykonania obowiązków ustawowych. Z firmami, które na nasze zlecenie przetwarzają dane, zawieramy umowy, by zapewnić jednakowy poziom ochrony i poufności. Za takie przetwarzanie danych odpowiada HZPC.
 

Zmiana/rezygnacja

Wniosek o wgląd, korektę, usunięcie, przekazanie danych osobowych bądź wycofanie zgody lub zażalenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać na adres info@hzpc.com. Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej.
 

Dane kontaktowe

HZPC Holding B.V.
Edisonweg 5
8501 XG Joure
T: +31 (0)513 48 98 88
E: info@hzpc.com