Czym się zajmujemy › HZPC

Czym się zajmujemy

Jesteśmy innowacyjnym światowym liderem w dziedzinie hodowli ziemniaka, handlu sadzeniakami i opracowywaniu koncepcji produktów. Nasi hodowcy tworzą odmiany sadzeniaków optymalnie przystosowane do lokalnych warunków. Wspólnie z HZPC lokalni plantatorzy mogą szybko reagować na popyt rynkowy oraz potrzeby takich sektorów, jak przemysł, handel detaliczny czy tradycyjne rynki konsumenckie. 

HZPC działa na całym świecie, zatrudniając 370 pracowników w kilkunastu krajach oraz eksportując swoje produkty do ponad 80 państw. Dzięki odmianom i sadzeniakom HZPC hodowcy z całego świata mogą uzyskać zrównoważony i zdrowy plon, postępując w sposób odpowiedzialny wobec ludzi i środowiska naturalnego.